Vyberte stránku

Pokyny k začátku školního roku pro třídu  1.C :

1.9. – Středa – slavnostní přivítání v amfiteátru-úvod p. ředitele

                        –  odhalení pamětní desky u hlavního vchodu školy

                        –  testování žáků na Covid – 19 v tělocvičně školy

                            (za přítomnosti jen jednoho rodiče)

                         –  zahájení školního roku ve třídě 1.C

                         –  poté žáci odchází s rodiči domů

                         – prosím o vyplnění všech listů vložených do ŽK

                            a druhý den jejich odevzdání tř.uč. ve škole, děkuji 😊

2.9. – Čtvrtek – končíme po 2. vyučovací hodině v 9.35 hod

                         – vycházet budeme vždy zadním vchodem směrem k jídelně

                            (zde na děti čekejte)

3.9. – Pátek  – končíme po 3. vyučovací hodině v 10.40 hod

 

Od pondělí 6. září se učíme podle rozvrhu :

Přeji všem šťastné vykročení do nového školního roku, hodně úspěchů ve škole

a pevné zdraví. Těším se na děti i spolupráci s rodiči. Eva Žílová

Závěr : zdařilá akce, seznámili jsme se s knihovnou Za Parkem, v diskuzi jsme se dozvěděli, co kdo rád čte,

              víme, které knihy se nejvíce půjčují, jak s knihou zacházet a co nám knihy poskytují.

               Zpestřením byl pobyt venku, navlékání listů – draků a hod kaštanem na cíl.

                Velké poděkováni naší dnešní průvodkyni paní Mgr. Aleně Hrdličkové.