Vyberte stránku

Vítejte ve školním roce 2021/2022          3.B

 

Konec vyučování tento týden: 1. 9. – 9.10, 2.9 –  11.30,  3. 9.  –  12,30.

Od 2.9.  je výuka dle rozvrhu.

Testování žáků bude 1.9. , 6. 9. a 9. 9. Žáci mají i nadále povinnost nosit ve společných prostorech školy chirurgickou roušku/respirátor.

  1. 9. si vyzvednu všechny žáky v 7.35 před školou (hlavní vchod) a společně odcházíme na testování. Prosím, aby děti přišly včas!

Končíme v 9.10 a budeme vycházet zadním vchodem.

 

7.55 – 8.40

8.50 – 9.35

9.55 – 10.40

10.50 – 11.35

11.45 – 12.30

12.40 – 13.25

Po

Čj

M

VaPč

Čj

Tv

x

Út

Čj

M

Prv

Aj

Vapč

x

St

Čj

Aj

M geometrie

Čj

Tv

x

Čt

Prv

Čj

M

Čj

Hv

x

Prv

Čj

M

Aj

Čj

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučující: Čj, M, Tv – M. Míčková,     Vapč – Šárka Hillová

                  Prv – Katarína Tomanová          Hv – Hana Hradecká

                  Aj – Hillová / Míčková

                  vychovatelka – Zuzana Kapounová, asistentka pedagoga – Bohuslava Zoubková

 

Plavecký výcvik bude probíhat v rámci Tv:

– každé pondělí od 7. 2. 2022 do 11. 4. 2022 od 11.30 – 12.15 a v úterý 19. 4. (stejný čas)

Seznam věcí do školy:

– vybavený penál (2 tužky, 2 pera, pastelky, gumu, nůžky)

– stírací tabulka, fixy a hadřík na tabulku, průhledné desky A4 na patent

– obalené učebnice

– sešity dostanou ve škole (objednávaly se hromadně) + obalit

– přezůvky se světlou podrážkou!

– cvičební úbor (sportovní obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení)

– sáček k lavici (na výtvarnou výchovu) – v něm budou: vodové barvy, voskové barvy, kelímek, štětce různých šířek, igelitový ubrus na lavici, modelovací podložka, hadřík, modelína, tyčinkové lepidlo, nůžky, ideálně také zástěra nebo starší triko, aby se děti při práci nezamazaly

 

Prosím o vyplnění DOTAZNÍKU pro rodiče do  2. 9. 2020 a označení zájmu o jednotlivé kroužky nejpozději do 8. 9. 2020.

Zkontrolujte, prosím, částku v ŠOP. Do pátku 4. 9. je potřeba, aby v ŠOP bylo min. 1000,-Kč. (200,- SRPŠ, 150, – VaPč, cca 200,- PS Aj, kino a další akce…).

Prosím, sledujte pravidelně Bakaláře – v průběhu škol. roku tam budu posílat všechny informace (Bakalář – Komens).

 

Další informace pro letošní školní rok se dozvíte na třídní schůzce, která se koná 8. 9. 2020 od 15:30 hod. ve třídě 3. B.

 

Předem děkuji za vstřícnost a spolupráci.

                                                             třídní učitelka    Miluše Míčková

Den s třídním učitelem – 27. 9. –  3. B

     Užili jsme si dopoledne plné her a soutěží. Zábavně jsme procvičili učivo    

Čj a M. Děti se seznámily s Morseovkou a zahrály si deskovou hru na rozvoj slovní zásoby. V matematice soutěžily dvojice žáků v počítání. Na zklidnění jsme si udělali relaxační chvilku s hudbou. Nechyběla ani vycházka. Venku jsme si zahráli Kimovu hru s přírodninami a uspořádali závod dvojic v běhu.