Vyberte stránku

Š K O L N Í R O K 2 0 2 2 / 2 0 2 3 4. C

1. 9. konec vyučování v 9.15,
od 2. 9. probíhá výuka již podle rozvrhu, konec vyučování v 11.45
7. 9. třídní schůzky ve 4. C od 15.00
15. 9. akce „Sportem proti rakovině“

Ostatní vyučující: p. uč. Matějková – Informatika
p. uč. Šejvar – VaPČ (dílny)
p. uč. Hillová + Míčková – Anglický jazyk
p. uč. Vaněčková – Hudební výchova
Školní družina: p. vych. Kapounová

Vybírání příspěvku do SRPŠ 200,- + na výtvarné pomůcky 200,-
P. uč. Matějková (Inf) požaduje zakoupení školního sešitu v ceně 46,-, zajistí si sama.
Prosím o navýšení částky ve školní pokladně do 19. 9. !!! (alespoň na 600,-).

Nepovinné předměty
NÁBOŽENSTVÍ – p. Kurková – středa 14.30 – 15.15
SBOROVÝ ZPĚV – p. uč. Hradecká – úterý 13.00 – 13.45
Kroužky
KERAMIKA – p. uč. Johanesová – úterý 13.00 – 14.30 nebo čtvrtek 13.00 – 14.30
DĚTI NA STARTU – GYMNASTIKA – p. uč. Hurychová – pondělí 13.45 – 14.30
Konzultační hodiny – doučování – p. uč. Šímová – čtvrtek 13.00 – 13.45

Plavání pondělí 23. 1. – 27. 3. 2023 – 8.10 – 8.55
+ úterý 28. 3. 2023
Dílny – půlená hodina – děti se dělí podle toho, do jaké skupiny chodí na Aj. V pololetí se skupiny prohazují!

Harmonogram na prosinec:

5. 12. Mikuláš – červenočerné oblečení
14. 12. Vánoční kavárnička ve školní jídelně (školní „jarmark“) 16 – 17.30
21. 12. Kino – pohádka Největší dar 90,-
22.12. zkrácená výuka do 11. 35