Vyberte stránku

5. A – DEN S TŘÍDNÍM UČITELEM

 

Srdíčkový den v kruhu

 

V pondělí 27. září jsme si ve třídě povídali o symbolu kruhu a srdce. Celý den jsme trávili s různými aktivitami, které symbolizují cyklické vnímání světa, lásku, tvořivost, sdílení pocitů a citů. Kruh je symbol, který znázorňuje celistvost a nekonečno. Stejně jako se každý den střída den a noc, tak i my jsme během dne prožívali střídající se změny v pocitech a náladách. Okamžiky radosti, štěstí a lásky se vystřídaly s okamžiky nesouladu, nepochopení a pro někoho nudy. Učili jsme se pozorovat ony vlny a naplno je prožívat. Nechat se měnit, ale netopit se v nich moc dlouho. Srdce nám pomohlo vnímat lásku, odvahu, statečnost, bojovnost.

Ostrov

 

Žáci v 5. A rozvíjeli své schopnosti spolupráce a komunikace. 

 

Zadání znělo: „Jste třída a jako jedna velká skupina jste ztroskotaly u opuštěného ostrova. Nyní si musíte svůj ostrov zabydlet natolik, aby se vám v něm dobře žilo.“

 

Ostrov děti kreslily bez předešlé komunikace se zákazem mluvení. Podmínkou bylo, aby každý na ostrově měl své místo.

 

Otázky k diskuzi: Co se vám na ostrově líbí? Když byste ostrov kreslili znovu, byl by jiný než tento? Popište každý svoje místo na ostrově. Na jakém místě ostrova byste se mohli všichni setkávat?