Vyberte stránku

8D 2023/2024

Informace k začátku školního roku 2023/2024

Seznam jednotlivých vyučujících:

ČJ – Mgr. Tereza Mašátová

M – Mgr. Jaroslav Vávra, Mgr. Jiří Pešl

MS – Mgr. Jaroslav Vávra

AJ – Mgr. Pavla Kahovcová, Mgr. Miloslav Žíla

NJ – Bc. Eliška Slavíková, Mgr. et Mgr. Jitka Miglová

CH – Ing. Věra Policarová

PŘ – Mgr. Klára Janebová

F – Mgr. Jan Lhoták

Z – Mgr. Věra Hrdličková

INF – Mgr. Anna Matějková, Mgr. Jan Lhoták

D – Mgr. Tereza Mašátová

VO – Mgr. et Mgr. Radek Čejka

HV – Mgr. Josef Pilný, DiS.

PČ – Ing. Dita Chumová

TV – Mgr. Jan Pňáček, Mgr. Jan Šimeček

 

Třídní učitelka: Tereza Mašátová, zastupující třídní učitelka: Jitka Miglová

__________________________________________________________________________________

Informace k jednotlivým dnům příštího týdne:

  1. 9. – Vyučování bude probíhat první dvě hodiny, odchod na oběd osmých tříd je v 9:15.

Děti dostanou domů na vyplnění dotazník ohledně změny osobních údajů, prosíme velmi, abyste zde doplnili případné zdravotní problémy nebo zdravotní omezení Vašich dětí.

Prosíme, aby si děti s sebou přinesly přezůvky, zámek a dva klíčky ke své skříňce. Jeden klíček by měl být podepsaný, ten bude odevzdán třídní učitelce jako rezerva, pokud by žák/žákyně klíč zapomněl doma.  Skříňky pro letošní 8. D mají čísla: 93, 162-179, 207-212, skřínky jsou u sebe, ale nejdou chronologicky za sebou.

V pondělí děti dostanou vytištěné informace k cyklistickému a turistickému kurzu. Návratky prosíme doma vyplnit a v úterý 5. 9. odevzdat. Návratky k cyklo kurzu paní učitelce Prušákové.  Návratky k turistickému kurzu buď paní učitelce třídní, nebo paní učitelce Janebové.

Cyklistický kurz: Žáci budou rozděleni dle své zdatnosti do skupin, každá skupina bude mít maximálně 10 žáků, s každou skupinou pojedou dva vyučující, nebo vyučující a asistent. Rozdělení provedou učitelé TV. Kdo včas nepřinese návratku, nejede a jde povinně na turistický kurz.

Turistický kurz: probíhá ve stejných dnech, každý den s dětmi půjdou dva vyučující. S sebou pohodlné oblečení, obuv, sprej proti hmyzu, případně deštník nebo pláštěnka, svačina a pití. Bližší informace děti dostanou v pondělí. Na železniční trati bude probíhat touto dobou výluka, proto turistické cíle budou v dosahu Strakonic.

  1. 9. – Výuka probíhá dle rozvrhu. Osmé třídy odchází na oběd v 12:25. Po obědě mají osmé třídy informační schůzku a školení k cyklo kurzu. Prosíme, aby si děti s sebou již vzaly kolo a helmu, zámeček na kolo. Kolo je možné zamknoutpřed hlavním vchodem školy nebo ve dvoře školy.
  2. 9. – od 15 hodin se koná setkání pana ředitele a zástupců ze SRPŠ. 15:30 se konají třídní schůzky. Dětem nadále zůstává stejná třída, to znamená učebna výtvarné výchovy.

Prosíme rodiče, aby zkontrolovali stav finančních prostředků ve školní pokladně.

Letošní příspěvek do SRPŠ bude pravděpodobně 200 Kč, příspěvek na výtvarné potřeby v letošním roce činí 250 Kč.

Nadále platí zákaz používání mobilních telefonů, v hodinách může mobily pro práci povolit vyučující.

V některých částech budovy školy stále ještě probíhá rekonstrukce, děti do těchto prostor nesmí vstupovat kvůli své bezpečnosti.

Kopírování pro žáky stojí: černobílá jednostranná kopie – 1 koruna, barevná jednostranná kopie – 2 koruny

Požadavky jednotlivých vyučujících v letošním roce:

ČJ – Dva velké linkované sešity A4, desky a folie na pracovní listy a další materiály. Čtenářský deník z minulého roku. Sešit na diktáty z minulého roku, případně nový. V případě domluvy mohou děti pokračovat v psaní do sešitů z minulého roku. Pracovní sešity budeme zatím využívat z minulého roku.

M – Nejsilnější kostičkovaný sešit A4

AJ – Požadavky na sešity jsou stejné jako minulý rok (pan učitel Žíla – jeden sešit, případně slovníček, paní učitelka Kahovcová – školní sešit a slovníček). Knihy i pracovní sešity budou pro obě skupiny nové, budou sloužit cca 2 roky a budou stát cca necelých 300 korun.

CH – Sešit A4 čistý nebo kostičkovaný

PŘ – Desky a fólie, pracovní listy od paní učitelky Janebové budou stát 180 korun.

F – Loňský sešit

Z – Pracovní materiály dostanou od paní učitelky, budou stát 100 korun.

D – Desky a folie, linkované dvojlisty pro případný zápis v hodinách, nebo velký sešit A4 s podložkou.

VO – Pan ředitel požadavky upřesní v prvních hodinách.