Vyberte stránku

Milí žáci,

přestupujete na druhý stupeň a čekají vás změny a novinky. Společně to zvládneme!

Přineste si s sebou zámek k šatní skříňce a dva klíčky (jeden podepsaný).

Níže najdete potřebné informace k organizaci školního roku 2021 / 2022. Všechny další informace budou posílány přes Bakaláře, sledujte prosím pravidelně tuto aplikaci.

Těším se na vás ve středu  1. září 
Vaše třídní učitelka
Klára Janebová  J

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/ 2022:

st 1. 9. – sraz v 8.00 před hlavním vchodem školy

 • konec vyučování v 9.35 hod + oběd

čt 2. 9. – výuka podle rozvrhu, konec vyučování v 12.25 hod/ 13.20 + oběd

pá 3. 9. – výuka podle rozvrhu, konec vyučování v 12.25 hod + oběd

 

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE SE BUDETE SETKÁVAT S TĚMITO VYUČUJÍCÍMI:

ČjL (český jazyk a literatura) – p. uč. J. Opavová
M (matematika) – p. uč. B. Staňková
Aj (anglický jazyk) – p. uč. V Hašanová, p. uč. P. Prušáková

Nj (německý jazyk) – p. uč. M. Zajícová (v 6. ročníku jen jazyková větev)
F (fyzika) – p. uč. V. Policarová
Fs (fyzikální seminář) – p. uč. V. Policarová (jen nejazyková větev)
Eks (ekologický seminář) – p. uč. K. Janebová

D (dějepis) – p. uč. M. Žíla
Př (přírodopis) – p. uč. K. Janebová
Z (zeměpis) – p. uč. L. Kloudová

Hv (hudební výchova) – p. uč. M. Turnhöferová
Tv (tělesná výchova) – p. uč. Šimeček, p. uč. J. Pňáček
Vv (výtvarná výchova) – p. uč. I. J. Pešl
Pč (pracovní činnosti) – p. uč. S. Pšeničková a p. uč. L. Španihelová
VO (výchova k občanství) – p. uč. L. Španihelová
Th (třídnická hodina) – p. uč. K. Janebová

 

ŠOP (školní online pokladna) – prosím rodiče o kontrolu zůstatku a případný vklad (doporučuji cca 1.500-2000 kč – platba pracovních sešitů, pomůcek na VV, SRPŠ).

Příspěvek SRPŠ je 200 Kč, prosím o vložení částky do 17. 9.

POMŮCKY, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

ČjL

 • 3 x sešit 544
 • 1 x sešit 564
 • Desky A4- rychlovazač
 • pracovní sešity: Hravá literatura 85 Kč, Hravá čeština 85 Kč, Přehled učiva 95 Kč
  • upřesní vyučující
 • trojúhelník, tužka, kružítko, guma

 

Aj – sešit s pevnými deskami, max. 100 listů (slovníček + mluvnice)

 • 2x 544
 • Pracovní sešit- 250 Kč

 

 

Nj (jen jazyková větev) – pracovní sešit 180 Kč,

 • Desky + eurofolie
 • 1x slovníček
 • 1x sešit 544

 

F – desky + eurofolie

 

Fs a Eks (jen nejazyková větev) – upřesní vyučující

 

D – 1 x sešit 544

 • Pracovní sešit 90 Kč

 

Př – desky  + eurofolie

 

Z- 1x sešit 524

 

Hv – 1x sešit 544, notový sešit (z 5. třídy nebo jeden do trojice)

 

VV- tužka, guma, pastelky

 

VO- úvodní hodina

 

PŘEHLED AKCÍ V ZÁŘÍ 2021:

 út 7.9. v 15,30 hod – třídní schůzky (učebna 6.B – první patro vpravo).

čt 16.9. – charitativní běh Sportem proti rakovině

po 27.9. – Náš den s TU

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE:

7.9. od 15:30 hod – třídní schůzky
11.11 od 15:30 hod – konzultace
10.3. od 15:30 hod – konzultace
5.5.  od 15:30 – třídní schůzky

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021 / 2022:

pololetí: 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
pololetí: 1. 2. 2022 – 30. 6. 2022

 1. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  23. 12. 2021 – 31. 12. 2021 – vánoční prázdniny
  4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  21. 2. – 25. 2. 2022 – jarní prázdniny
  14. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  1. 7. 2022 – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

Den s třídním učitelem 27.9. 2021

Třída 6.B si během dne s třídním učitelem prošla strakonickou šifru. Pomocí mapky se seznámila s historicky významnými místy Strakonic, kde plnila úkoly. Na závěr si žáci odnesli malou upomínku pro účastníky šifry. Po této aktivitě jsme se přesunuli na budovu 1. stupně, kde byl domluvený další program v podobě Laser game. Žáci odcházeli nadšeni, velmi je to bavilo.