Vyberte stránku
Vítejte ve školním roce 2023/24 na stránkách třídy 6.C
 

Tento rok přecházíte na druhý stupeň a čeká vás spousta změn a novinek. 

Svou novou třídu najdete v 1. patře číslo dveří 37.

 

V jednotlivých předmětech se na Vás těší:

 

ČjL – p. uč. Španihelová
M, INF – p. uč. Matějková
Njj – p. uč. Miklasová
Ajj – p. uč. Kahovcová
Př, Eks – p. uč. Janebová
Z – p. uč. Pňáček
D – p. uč. Mašátová
F, Fs – p. uč. Mikešová
HV – p. uč. Pilný
VO – p. uč. Frková
VV – p. uč. Kahovcová, p. uč. Mašátová
Pč – p. uč. Španihelová, p. uč. Mašátová
TV – p. uč. Hrdličková, p. uč. Šimeček, p. uč. Miglová

 

Školní online pokladna (ŠOP) – prosím o kontrolu výše zůstatku a případný vklad na nákup pracovních sešitů, pomůcek na Vv a platbu na SRPŠ. Doporučuji zůstatek navýšit na hodnotu 1 350 Kč.

Ve dnech 25. – 27. 9. 2022 je naplánován adaptační kurz na Nových Hutích. Prosím o navýšení částky u přihlášených žáků o 1400 Kč k 20. 9. 2022. Pokud v online pokladně k tomuto datu peníze nebudou, nemůže se žák akce zúčastnit.

 

Organizace prvních dní nového školního roku

Pondělí 4. 9. – konec vyučování po 2. vyučovací hodině
Úterý 5. 9. – vyučování dle rozvrhu (odpadá odpolední vyučování, které nemáme)
Od středy 6. 9. se vyučuje podle rozvrhu

 

Přehled termínů třídních schůzek

 

Předem děkuji za uveřejnění a s přáním hezkého víkendu se loučí

 

Mgr. Matějková Anna
Učitelka
ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice
E-mail: anna.matejkova@flc.strakonice.eu