Vyberte stránku

Vítám vás v novém školním roce 2021/2022

Vyučující:

Čj – p. Tomanová, M – p. Kloudová, Aj – p. Prušáková, p. Hašanová, Nj – p. Tomanová, p. Kalbáčová,

Z – p. Pňáček, D – p. Žíla, Př – p. Janebová, F – p. Lhoták, Hv – p. Pilný, Vv – p. Šípová, VO – p. Žíla,

VkZ – p. Janebová, Tv – p. Pňáček, p. Šimeček, Pč – p. Žíla, p. Pšeničková, Inf – p. Vávra, p. Matějková

 

Organizace prvního týdne:

  1. 9. – testování 7:45, odchod na oběd a konec výuky 9:15
  2. 9. – zkrácená výuka – konec po 6. vyučovací hodině
  3. 9. – výuka dle rozvrhu

 

Prosím rodiče o kontrolu Školní online pokladny:

Do 17. 9. budeme strhávat 200 Kč na SRPŠ

Dále se bude odečítat 150 Kč na Vv

 

Třídní schůzka v úterý 7. 9. od 15:30 + informační schůzka k lyžařskému výcviku v 16:00

Náš den s třídním učitelem

  1. 9. 2021 třída 7.C navštívila Záchrannou stanici Makov. Na programu byla přednáška o kroužkování ptactva v podání RNDr. Karla Pecla. Následovalo opékání buřtů na připraveném ohýnku. Po svačině žáky velice zaujalo několik atrakcí: ručně vyráběná vodní cesta plná mlýnků a překážek, dřevěné pexeso a poznávací hra vodního ptactva hnízdícího na nedalekém rybníku Makov. Posledním bodem na programu pak byla samotná prohlídka areálu stanice a lokálních svěřenců. Místem nás prováděla paní Jiřina Račanová. Nejvíce zaujal zdejší kocour Mikuláš, který se stal druhým průvodcem. Z umístěných tvorů to pak byla vydra Matýsek. Žáky zaujalo i lesní ptactvo, dravci, krkavec, čápi, sovy, divoký králík, srnky a veverky. Kdo chtěl, mohl si dokonce vzít na ruku poštolku. Věřím, že jsme si všichni výlet užili.