Vyberte stránku

Ahoj 8.B,

Léto pomalu ale jistě končí a škola začíná.

4.9. SI S SEBOU VEZMĚTE DO ŠKOLY:

 • tužku a papír na psaní
 • přezůvky

 

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/ 2024:

po 4. 9. – konec vyučování v 9.35+ oběd  

út 5. 9. – výuka podle rozvrhu, konec vyučování v 12.25 hod + oběd, následně informace a bezpečnost cyklisticko-turistického kurzu

st 6.9. – pá 8. 9.  cyklisticko-turistický kurz

 

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE SE BUDETE SETKÁVAT S TĚMITO VYUČUJÍCÍMI: 

ČjL (český jazyk a literatura) – p. uč. T. Mašátová 
M (matematika) – p. uč. B. Staňková, p. uč. J. Pešl 
Aj (anglický jazyk) – p. uč. V Hašanová, p. uč. P. Prušáková 

Nj (německý jazyk) – p. uč. T. Miklasová, p. uč. E. Slavíková (jazyková větev)
F (fyzika) – p. uč. J. Lhoták 
Ms (seminář z matematiky) – p. uč. B. Staňková (jen nejazyková větev) 

D (dějepis) – p. uč. M. Turnhöferová 
Př (přírodopis) – p. uč. K. Janebová 
Z (zeměpis) – p. uč. V. Hrdličková  

Hv (hudební výchova) – p. uč. J. Pilný 
Tv (tělesná výchova) – p. uč. J. Šimeček (hoši), p. uč. J. Pňáček (dívky) 
Vv (výtvarná výchova) – p. uč. J. Pešl 
(pracovní činnosti) – p. uč. D. Chumová
VO (výchova k občanství) – p. uč. R. Čejka 

Inf (informatika)- p. uč. J.Lhoták, p. uč. A. Matějková  

Th (třídnická hodina) – p. uč. K. Janebová 

Ch (chemie) – p. uč. V. Policarová

 

 

ŠOP (školní online pokladna) 

Prosím rodiče o kontrolu zůstatku a případný vklad (doporučuji cca 1.900 Kč – platba pracovních sešitů, pomůcek na VV, SRPŠ, školních sešitů pro práci v hodinách (PL)). 

Příspěvek SRPŠ je 200 Kč a na VV 250 Kč, prosím o vložení částky do 22. 9. 2023

 

POMŮCKY, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT: 

ČjL- možno použít z loňského roku (2x silný linkovaný sešit)

Ms- upřesní vyučující

M – 1x velký silný kostičkovaný 465  (školní) + obal
      – 1x malý slabý kostičkovaný 545 ( prověrky)

 • zbytek upřesněn v hodině
  Aj – pokračování z loňského roku (jazyková skupina), upřesněno na hodině (nejazyková skupina)

Nj (jazyková i nejazyková větev) – z loňského roku

F –  upřesní vyučující

D – desky + eurofólie, sešit A4 linkovaný

Př – z loňského roku- desky  + eurofolie 

Z – upřesněno na hodině

Hv – upřesněno na hodině

VO –  upřesněno na hodině

Ch- velký sešit prázdný nebo kostičky

Inf- z loňského roku

 

AKCE V ZÁŘÍ

 1. – 8. 9. 20223: cyklisticko-turistický kurz
 2. 9. 2023: ředitelské volno

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE: 

úvodní TS: 6. 9. – od 15:30 h., od 15h. schůzka SRPŠ ve školní knihovně

konzultační TS: 15. 11. 15:30 – 17:00

prezenční TS: 24. 4. od 15:30h.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024: 

 1. pololetí: 4. 9. 2023 – 31. 1. 20234
  2. pololetí: 1. 2. 2024 – 28. 6. 2024
 2. – 27. 10. 2023 – podzimní prázdniny
  23. 12. 2023 – 2.1. 2024 – vánoční prázdniny
  2. 2. 2024 – pololetní prázdniny 
  4. 3. – 10. 3. 2024 – jarní prázdniny 
  28. 3. -1. 4. 2024 – velikonoční prázdniny 
  29. 6. 2024 – 1.9. 2024 – hlavní prázdniny 

 

Těším se na vás v pondělí 4.9. J