Vyberte stránku

                                             

          Ve dnech 25. – 27. září 2023 proběhl adaptační kurz žáků šestých ročníků.
Ubytování a stravování bylo zajištěno v penzionu Tetřívek na Nových Hutích.
     Prostřednictvím rozmanitých soutěží, aktivit a her se žáci vzájemně poznávali, navazovali nové kontakty, učili se komunikovat a respektovat stanovená pravidla.
     Lokalita Nových Hutí nám nabídla velmi zajímavé a atraktivní turistické cíle.
Naše vycházky směřovaly např. k vyhlídkové věži na skokanském můstku
na Zadově, na Chalupskou slať s plovoucími jezírky, do informačního centra NP Šumava na Svinné Ladě, kde děti zhlédly krátký dokument o našem národním parku. Adaptační kurz lze hodnotit velmi kladně.