Vyberte stránku

Ve čtvrtek 21.3. 2024 jsme využili nabídky místní nemocnice a zúčastnili jsme se programu, který byl připraven pro naše studenty. Žáci 8. a 9. tříd, kteří by se v budoucnu chtěli věnovat studiu zdravotnických oborů, si vyslechli úvodní přednášku MUDr. Pelíška. Představil nám jednotlivá oddělení nemocnice a žáci si mohli ověřit své znalosti v připraveném kvízu.

Podívali jsme se do učeben Střední zdravotnické školy České Budějovice (detašované pracoviště Strakonice). Žáci si mohli vyzkoušet měření tlaku, resuscitaci pacienta nebo gerontooblek, který simuluje stáří a s ním spojené obtíže.

Na závěr jsme si prohlédli některá pracoviště: ultrazvukové vyšetření krčních tepen a magnetickou rezonanci. Někteří žáci si vyzkoušeli vyšetření ultrazvukem –  být na „druhé“ straně v roli lékaře.

Chtěli bychom poděkovat zástupcům nemocnice Strakonice za pestrý program i prohlídku celého areálu. Pomáhají tak studentům v rozhodování o dalším směřování po základní škole.

Lenka Kloudová, Pavlína Kalbáčová