Vyberte stránku

Na naší škole se ještě před začátkem školního roku 2021/2022 rozhodlo o možnosti zapojení našich, zejména „prvostupňových“ žáků do projektu „DĚTI NA STARTU“, jimž je primárně určen.  Tento celorepublikový projekt je zaštítěn Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz. a umožňuje VŠEM dětem od 4 do 10 let po celé České republice už několik let cvičit s radostí a bez stresu z výkonů. Děti tak mají příležitost rozvíjet jejich základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu a získat základ pro další pohybovou a sportovní činnost i celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Zrod střediska „DĚTÍ NA STARTU“ na naší škole a zajištění odborného proškolení trenérů i instruktorů bylo tedy prvořadým úkolem, jenž byl splněn prostřednictvím SPORTKLUBU KLADNO, Z.S. a díky vydatné spolupráci vedení naší školy. Navíc se podařilo získat dotaci od Národní sportovní agentury z výzvy „Podpora činnosti sportovních trenérů na MŠ a ZŠ“.

Pod vedením patřičně proškolených trenérek z řad učitelek a vychovatelek naší školy tak mohly probíhat tréninky v souladu se všemi „předepsanými“ projektovými pravidly v nově založeném středisku „DĚTÍ NA STARTU“.

Úspěšná a velmi zdařilá práce se ve školním roce 2022/23  výrazně zúročila, do sportovních aktivit se nám podařilo zapojit 152 žáků a žákyň, proto jsme rozšířili řady trenérů a asistentů a zajistili odpovídající prostory.

Naše děti se tak prostřednictvím pohybu a sportovních aktivit mohou v 191 cvičebních jednotkách lépe rozvíjet i radovat z pohybu a zároveň s motivační podporou trenérů zjišťovat, které ze sportovních odvětví je pro ně nejoptimálnější, v jakém sportu vynikají.  Tato možnost se projevuje stále četnější účastí v mnohých sportovních soutěžích a kláních, v nichž jsou naše děti pokaždé jedny z nejlepších, motivace do další sportovní činnosti tedy nechybí.

Potřeba spolupráce a pozornosti je ve sportu uplatňována a žádoucí, úplně stejně jako v ostatních lidských činnostech, proto se osobnosti trenérů a sportovního zázemí promítají právě do výsledků, jež nemusí být zhmotněny pouze medailemi, diplomy či poháry.

Výborným výsledkem je i dobře odvedená práce nejen přímých spoluúčastníků, proto

za naše malé sportovce DĚKUJEME VŠEM, kteří se do projektu „DĚTI NA STARTU“ v naší škole zapojili, zejména pak vedení NAŠÍ ŠKOLY, vedení SPORTKLUBU KLADNO, RODIČŮM, TRENÉRŮM I JEJICH ASISTENTŮM a PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

Autor: Jitka Miglová