Vyberte stránku


… je zcela nová moderní učební pomůcka, která byla nainstalována ve vstupním prostoru naší školy. Jejím prostřednictvím tak budou moci žáci nahlédnout
do světa dnešního moderního ekologického pěstování rostlin. Tento nový trend využívá metody omývání kořínků rostlin živným roztokem za přítomnosti dostatečného přísunu vzdušného kyslíku, světla a tepla. Veškerý proces vývoje
a růstu rostlin je monitorován, vyhodnocován a celkově řízen pouze počítačovým programem. Navíc nasbíraná data bude možné využívat i při samotném vyučování v hodinách fyziky, chemie, přírodopisu i ekologie.
     Jako první se do zprovoznění hydroponické laboratoře zapojili žáci 9. C,
do pěstební hmoty zaseli první semínka bylinek a květin.