Vyberte stránku

Informace k ošetřovnému z důvodu nařízené karantény (popř. uzavření školy):

Pokud dojde z rozhodnutí Krajské hygienické stanice k nařízení karantény třídy, škola potvrdí tuto skutečnost na formuláři Žádost o ošetřovné při péči z důvodu uzavření školského zařízení. Tato žádost bude doručena zákonnému zástupci dítěte a ten ji odevzdá svému zaměstnavateli.

O formulář si žádejte mailem na adresu: pavla.janousova@flc.strakonice.eu. Do žádosti uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu.

Žádát můžete do 10 let věku dítěte.