Vyberte stránku

Jazykový pobyt ve Waldmünchenu byl pro naše žáky velkou lingvistickou výzvou. Během pěti dnů si vyzkoušeli komunikaci v německém a anglickém jazyce. Když zradila slovní zásoba, došlo
i na neverbální komunikaci „rukama – nohama“. Naše dny byly nabité různými aktivitami, hrami, projektovou prací, diskuzemi, ale i zábavou jako bylo grilování v kamenném sklípku nebo diskotékou s česko-německým dýdžejem. Pochvala patří všem, kteří přispěli
 k budování dobrých vztahů s naší přátelskou školou v bavorském Neustadtu. Všechno byla zkrátka „wunderbar“, jak by řekl Xaver, jeden ze čtyř týmerů, kteří s námi celý týden pracovali. Za významnou finanční podporu děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti.