Vyberte stránku

V pondělí 27. 5. navštívili naši základní školu klienti z Domova pro seniory v Rybniční ulici, aby zde společně se členy žákovského parlamentu strávili zajímavé dopoledne.

Na úvod naše hosty srdečně přivítal pan ředitel a poté jsme se vydali na prohlídku školy. Začali jsme ve školní družině, kde si senioři mohli vyzkoušet programování a ovládání robotů pomocí tabletů.  Pro mnoho z nich to byla zcela nová zkušenost, která je nadchla a ukázala jim, jak moc se školní prostředí a výuka od jejich mládí změnily.

Následně jsme se přesunuli do školní jídelny, kde na nás čekalo skvělé pohoštění. Posilněni čajem, kávou a dalšími dobrotami jsme se poté vydali na průzkum moderních jazykových učeben.

Jedním z příjemných momentů bylo společné meditační tančení, které mělo za cíl podpořit mír, lásku, trpělivost a vlídnost k sobě samým i k ostatním lidem. Do tance se zapojili žáci i senioři, kteří tuto zkušenost velmi ocenili.

Poté jsme zamířili do nových multimediálních učeben, ve kterých jsme měli možnost pozorovat, jaké pokroky a možnosti přinášejí moderní technologie do vzdělávacího procesu. Následovala návštěva nově zrekonstruované chemické laboratoře. Žáci devátých ročníků předvedli několik poutavých chemických pokusů a zapojili se i naši hosté.

Poslední zastávkou bylo divadelní představení, které si pro nás nachystali členové divadelního spolku Zvířata. Děti předvedly své herecké dovednosti ve 2 krátkých hrách a sklidily velký potlesk.

Na závěr jsme si společně popovídali o dojmech a zážitcích, které si ze společně stráveného dopoledne odnášíme, a shodli jsme se na tom, že podobnou akci, která přinesla obohacení a podpořila vzájemné pochopení všem generacím, v budoucnu moc rádi zopakujeme.

Opravdu moc děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, vážíme si toho.

Parlament