Vyberte stránku

     V pondělí 11. června absolvovali žáci třídy 6. A terénní zoologickou vycházku. Program byl zaměřený na ekosystémy voda a les. Žáci měli porovnat různé podmínky a druhové zastoupení ve vodní nádrži v Habeši, v nebeském rybníku na Virtu a nakonec v řece Otavě na Podskalí. Měřili jsme teplotu vody, její pH,
sledovali rychlost proudění vody a vyvozovali, jak souvisí podmínky s četností
a rozmanitostí druhů v daném prostředí. Dalším úkolem byl odchyt a poznávání
členovců. Chladné podmínky nám moc nepřály, přesto k nejzajímavějším
a nejvzácnějším úlovkům patřila bezesporu vodní ploštice splešťule blátivá. Z dalších druhů hmyzu se podařilo dětem na okraji lesa odchytit tesaříka korového, chrobáka lesního, samozřejmě i mravence.  Ze vzdušnicovců našli žáci mnohonožku lesní, stonožku škvorovou a svinuli lesní. Celý program byl zpestřen soutěžemi a aktivitami, jejichž prostřednictvím se žáci dozvěděli mnoho zajímavého ze života lýkožrouta smrkového. Nechybělo ani poznávání denních motýlů a zástupců našich sladkovodních ryb. Poslední zastávkou naší 8,3 km dlouhé výpravy do přírody po okolí Strakonic byla vyhlídka na zlatonosnou řeku Otavu u busty F. L. Čelakovského na Podskalí. Mimo tohoto strakonického rodáka jsme si připomněli i sejpy po rýžování zlata, které jsme míjeli na Zadním Podskalí. Žáci si badatelskou výuku velmi užili. B. Staňková