Vyberte stránku„Jak se žije v Podnebíně“ byl název sehrávky simulační hry Střediska ekologické výchovy Chaloupky, kterou našim žákům zprostředkovalo jako pilotní program CEGV Cassiopeia
České Budějovice. Necelých 60 žáků od šesťáků po žáky devátých ročníků se vžilo do role zastupitelů obce Podnebína a svým společným promyšleným plánováním a investováním
do vhodných adaptačních opatření měli možnost předcházet, zmírňovat  či reagovat
na klimatické změny, které postihly jejich imaginární obec. Bojovali např. se stoletou
či desetiletou vodou, přívalovými srážkami, extrémním suchem a tropickými teplotami, nedostatkem vody a vláhy, ledovkou, a dalšími častými extrémními výkyvy počasí
a jeho důsledky. Cílem programu bylo poukázat na význam společného teamového rozhodování a hledání strategií při řešení problémů dnešní doby spojených nejen
s výkyvy počasí.
B. Staňková