Vyberte stránku

Finále prověřilo praktické dovednosti soutěžících. Úkolem talentovaných chemiků bylo vypracovat laboratorní úlohu, zaměřenou na neutralizační odměrnou analýzu a stanovení látkové koncentrace roztoků kyselin a hydroxidů. Praktickou část úlohy doplnil krátký test ze znalosti názvosloví, zápisu rovnic a chemických výpočtů.

S radostí můžeme oznámit, že žákyně naší školy Eliška Straková z 9. A obsadila krásné 3. místo.

A ani ve finále se neztratila naše druhá žákyně Barbora Silovská z 9.A, která obsadila 11. místo a stala se úspěšnou řešitelkou.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Věra Policarová