Vyberte stránku

Ve dnech 24.1. – 27.1. 2022 proběhly na naší škole ve všech třídách devátého ročníku  laboratorní práce z chemie na téma Ušlechtilý pan Beketov – reaktivní řada kovů. Během laboratorní práce si žáci ověřili získané vědomosti z hodin chemie  – zopakovali si vlastnosti kovů, jejich reaktivitu v různých roztocích. Své výsledky z jednotlivých pokusů si zapsali a následně vypracovali laboratorní protokol. Všichni žáci k laboratorní práci přistupovali svědomitě a zaslouží si velkou pochvalu.