Vyberte stránku

     Dne 11. dubna proběhlo okresní kolo Biologické olympiády kategorie C (8. a 9. ročníky).
První místo obsadila žákyně naší školy Nela Petrová z 8. B, pochvalu zaslouží
i Tomáš Čuřín a Natálie Topinková (oba 8. A), kteří skončili na krásném 8. a 9. místě.
     Své znalosti prokázali žáci v teoretickém testu, poznávali rostliny a živočichy a nechyběla ani práce s mikroskopem. Součástí soutěže bylo také zpracování vstupního úkolu na téma:
Jak přežít zimu.
      Naše nadějné biology bych ráda touto cestou pochválila za jejich přípravu a poděkovala
za úspěšnou reprezentaci školy. Nele pak budeme všichni držet palce, aby uspěla v krajském kole, které se bude konat v Českých Budějovicích.
B. Staňková