Vyberte stránku

Ve dnech 7. – 9. 9. 2021 se žáci 8. ročníku zúčastnili cykloturistického kurzu. Turistickou část kurzu si v letošním roce vybralo 23 žáků. Společně jsme se věnovali orientaci na mapě, v terénu a poskytnutí první pomoci.

První den žáci vyrazili vlakem do Ražic, odtud podél rybníka Řežabinec (NPR Řežabinec) k mohyle Jana Žižky. Cestou se seznamovali s turistickými a topografickými značkami, se základy Morseovy abecedy. Ze Sudoměře se vlakem vrátili zpět do Strakonic.

Druhý den jsme prošli část NS Švandy dudáka – Šibeniční vrch, PP Ryšovy, všichni úspěšně vyšplhali na vrch Kuřidlo (542 m. n. m.). Učili se pracovat s mapou, poznávali rostliny a plody ve svém okolí, někteří sbírali houby.

Poslední den žáci opět pracovali s mapou, šifrovali svá jména, četli informace z jízdního řádu, seznámili se se základy první pomoci a vyzkoušeli si masáž srdce. Trasa tentokrát vedla do Nového Dražejova, dále po Podskalí na strakonický hrad.

Na konci celé akce si žáci ověřili své znalosti krátkým testem.

Lenka Kloudová