Vyberte stránku

 I tento školní rok se zapojili naši žáci, zejména prvostupňoví, do projektu „DĚTI NA STARTU“, jimž je primárně určen.  Tento celorepublikový projekt je zaštítěn Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz. a umožňuje VŠEM dětem od 4 do 10 let po celé České republice už několik let cvičit s radostí a bez stresu z výkonů. Děti tak mají příležitost rozvíjet jejich základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost i sílu a získávají základ pro další pohybovou a sportovní činnost i celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu nebo aktivnímu trávení volného času.

Středisko „DĚTI NA STARTU“ je již tradiční a nedílnou součástí naší školy, k čemuž přispělo splnění nutného předpokladu – prostřednictvím SPORTKLUBU KLADNO,  Z.S. a díky vydatné spolupráci vedení mohly patřičně proškolené trenérky z řad učitelek a vychovatelek naší školy zajistit realizaci tréninků v souladu se všemi projektovými pravidly.

Úspěšná a velmi zdařilá práce se ve školním roce opět 2023/24  výrazně zúročila, do sportovních aktivit se nám podařilo zapojit 140 žáků a žákyň, přičemž i tento školní rok v rámci celodenního praktického semináře trenérky prohloubily své dovednosti, opakovaně se podařilo zajistit další hodnotné pomůcky i odpovídající prostory. Nově byla zavedena elektronická evidence docházky prostřednictvím klubové aplikace „eos“, která je přístupná všem registrovaným.

Naše děti se tak prostřednictvím pohybu a sportovních aktivit mohou ve 180 cvičebních jednotkách lépe rozvíjet i radovat z pohybu a zároveň s motivační podporou trenérek zjišťovat, které ze sportovních odvětví je pro ně nejoptimálnější, v jakém sportu vynikají.  Tato možnost se projevila četnou účastí na sportovních soutěžích a kláních, v nichž jsou naše děti pokaždé jedny z nejlepších, motivace do další sportovní činnosti tedy nechybí.

Potřeba spolupráce a pozornosti je ve sportu uplatňována a žádoucí, úplně stejně jako v ostatních lidských činnostech, proto se osobnosti trenérů a sportovního zázemí promítají právě do výsledků, jež nemusí být zhmotněny pouze medailemi, diplomy či poháry.

Výborným výsledkem je i dobře odvedená práce nejen přímých spoluúčastníků, proto

za naše malé sportovce DĚKUJEME VŠEM, kteří se do projektu „DĚTI NA STARTU“ v naší škole zapojili, zejména pak vedení NAŠÍ ŠKOLY, vedení SPORTKLUBU KLADNO, RODIČŮM, TRENÉRŮM I JEJICH ASISTENTŮM.

Autor: Jitka Miglová