Vyberte stránku

Vážení rodiče,

zastupitelstvo Jihočeského kraje na mimořádném zasedání schválilo dotační program
pro nízkopříjmové skupiny „My v tom Jihočechy nenecháme“.     
Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. 

Na školách lze tento příspěvek čerpat na následující aktivity (LVK, úplata za školní družinu, úplata za školní stravování) za období 09/2022 – 01/2023.   

 ZDE se můžete seznámit s podrobnými pravidly poskytování dotace. Tedy KDO, a za jakých PODMÍNEK může o PODPORU. Podrobné informace najdete na níže připojeném webovém odkazu
a tel. kontaktech na podporu umístěných níže:        

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze


Naše škola se do dotačního programu zapojí, nemá však volné finanční prostředky,
ze kterých by mohla předem za žadatele tyto aktivity uhradit.
Platby tedy budou i nadále strhávány z účtu žadatele. Finanční prostředky budou tak poskytnuty žadatelům bezhotovostním převodem až po přiznání dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje.
To může termínově vycházet například až na konec 1. poloviny roku 2023.       

Žádosti se přijímají v kanceláři školy v Jezerní ulici od 31. 10. 2022 do 2. 12. 2022,
vždy ve středu od 13.oo hod. do 14.30 hod. a v pátek od 7.30 hod. do 9.30 hod.,
(mimo den vyhlášeného Ředitelského volna 18. 11. 2022).            
Je možné domluvit také jiný termín na základě telefonické dohody.

Aby mohla škola včas požádat Jihočeský kraj o příslušné finanční prostředky,
je nutné podat žádost nejpozději do 2. 12. 2022.

Kontakty na tel. podporu

Podpora dětí 3 – 19 na školní a mimoškolní aktivity

mail: podpora-dp1@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 149.

po, st: 8:00 – 16:30

út, čt, pá: 8:00 – 14:00

Call linka pro informace o dalších dávkách poskytovaných státem

Tel.: 386 720 662.

po, st: 8:00 – 16:30

út, čt, pá: 8:00 – 14:00