Vyberte stránku

Dne 27. 9. 2021 jsme s dětmi z prvních tříd vyrazili na školní exkurzi do Srní.  Odjížděli jsme od naší školy v 8 hodin.  Za necelou hodinu a půl jsme vystoupili z autobusu vybaveni pláštěnkami, protože zrovna pršelo.

Cílem exkurze bylo Návštěvnické centrum Srní a Vlčí výběh. V centru jsme se dozvěděli zajímavé informace ze života vlků.

Po svačině jsme si ještě chvilku pohráli na hřišti, protože se počasí nad námi slitovalo.

Všichni jsme se nakonec  vyfotili, každá třída zvlášť  a poté  jsme se vydali po naučné stezce směrem k vlčímu výběhu.

Celou cestu jsme se těšili na každé další zastavení, kde jsme plnili různé úkoly, hráli hry a odpovídali na otázky. Ze správných odpovědí jsme společnými silami vyřešili rébus, který zněl  VLČÍ SMEČKA . S očekáváním jsme se k vlkům přiblížili a měli jsme štěstí.  I přes nepřízeň počasí se nám podařilo celou vlčí smečku  pozorovat.

Dalším cílem naší exkurze byla Mravenčí stezka – areál lesních her Srní. Tato stezka je vlastně procházkou, která je zpestřena herními prvky s nenápadnou výukou přírodovědy. Ze Srní jsme odjížděli okolo 14 hodiny, abychom dodrželi námi avizovaný čas návratu, který byl plánován              na 15.00 -15.30.

 Myslíme si, že školní exkurze přinesla do života prvňáčků nové zážitky, poznatky a poznání, že škola není jen místem, kde se sedí v lavicích.