Vyberte stránku

V rámci volby povolání navštívili žáci 9. ročníků VOŠ a SPŠ Volyně. Naše prohlídka začala
ve školní aule. Zde jsme měli možnost seznámit se s alternativními zdroji výroby elektrické energie
a jejím využitím při stavbě budov a v domácnostech. Žákům byly vysvětleny principy fungování fotovoltaických článků, solárních panelů, různé způsoby vytápění. Prakticky si vyzkoušeli fungování termokamery, jízdu autíčka na vodíkový pohon, zaměřování prostoru pomocí teodolitu atd.
Dále následovala prohlídka moderní ch prostorů školy, např. počítačové učebny, dílen, výrobní haly s CNC strojem, …  
     Na závěr proběhla prezentace nabízených studijních oborů na této škole.
Celý program byl završen obědem. Na památku si žáci odvezli dárky v podobě pravítka s monogramem a brožurku „Rozum do kapsy“ s nejdůležitějšími přehledy učiva základní školy.