Vyberte stránku


Studenti osmých ročníků už začínají nyní přemýšlet, kterou střední školu zvolí po ukončení základního vzdělání. Naše škola jim zprostředkovává prezentace středních škol ve Strakonicích a v blízkém okolí. Ve středu 19.1. 2022 navštívila třída 8.C  střední školu SPŠ a SOU Strakonice v rámci programu IROP (Integrovaný regionální operační program). Děti měly možnost prohlédnout si některé prostory školy – dílny s CNC stroji, počítačové učebny, ateliér sloužící oboru obalová technika, fotoateliér. Dozvěděly se, jaké maturitní i učební obory lze na této škole studovat a co je, případě rozhodnutí tuto školu studovat, čeká. Děkujeme zástupcům SPŠ za perfektní výklad a prohlídku školy.