Vyberte stránku

Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že naše škola se zapojí do veřejné nabídky o poskytnutí finančního příspěvku Jihočeského kraje „Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti„. Cílem podpory je snaha o vyšší dostupnost aktivit spojených s využitím volného času vedoucích k osobnímu rozvoji dětí, případně podpora využívání školních aktivit za stejným účelem. 

Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte pobírána dávka: „Přídavek na dítě“ nebo „Příspěvek na bydlení“ nebo „Příspěvek na péči“ nebo „Odměna pěstouna“ nebo „Příspěvek při pěstounské péči“ a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden
v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Na naší škole lze tento příspěvek čerpat na kroužky, lyžařský kurz a po změně pravidel ze strany Jihočeského kraje na úplatu za školní družinu. Následně po schválení Jihočeským krajem a připsání finančních prostředků na účet školy Vám bude dle počtu přiznaných kreditů již uhrazený poplatek
za kroužek, školní družinu nebo lyžařský kurz vrácen do Školní online pokladny, případně bude částka
na Vaši žádost převedena z účtu školní online pokladny na Vámi zvolený účet.

Tento příspěvek lze čerpat za období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024.

Registraci a podrobné informace o příspěvku Jihočeského kraje najdete na odkazu https://krouzkyprojihocechy.cz/.