Vyberte stránku


V prvním májovém týdnu byla žákům šestých ročníků nabídnuta možnost strávit týden
ve Středisku ekologické výchovy Národního parku Šumava ve Stožci. Prostřednictvím soutěží, her a vlastních prožitků poznávali blíže šumavskou přírodu. Žáci absolvovali celou řadu vzdělávacích výukových programů, např. „Vítejte u nás“ o národním parku, jeho významu
a ochraně, program „Vodní svět“ jim umožnil nahlédnout do světa vodních bezobratlých živočichů, které si sami odlovili v místním rybníčku a Studené Vltavě. Dále absolvovali programy „Vydra říční“, „Nebojte se vlka“, v programu „Život v mraveništi“ se seznámili s chováním
a způsobem života tohoto společenského hmyzu. Nejenom poznávání druhů a hlasů typických ptáků Šumavy byl věnován program „Ptačí říše“  Programy „Cestou po šumavských kopcích“ zavedly žáky na „ Soumarské rašeliniště“ a ke Stožecké kapli. Nechyběl ani výlet
k hraničnímu přechodu s bavorskou částí SRN v Novém Údolí. K vidění byl vodní bobří hrad, dobová „Pošumavská jízdní dráha“ i část bývalé „ vojenské železné opony“.  V místním „Travel free shopu“ děti vykoupily snad všechny bonbóny a další cukrovinky. Nemalý zážitek si odnášely  také z naučné stezky „Areálu lesních her“, kde plnily rozmanité úkoly. Při večerní procházce temným lesem nechyběly ani slibované světlušky. Všem šesťákům náleží veliká pochvala
za jejich vzorné chování.
B. Staňková