Vyberte stránku

V pondělí 14. 6. Proběhlo na naší škole testování Mensy. Zúčastnilo se ho 53 žáků1. – 5. tříd.

 Výsledky testování obdrželi rodiče dětí. Z výsledků, které byly poskytnuty škole, je patrné, že na naší škole nadané děti jsou. K nejvyšším hodnotám patřilo např. 138 bodů IQ žáka ze 4. ročníku.

Od příštího školního roku bude na naší škole pro 1. stupeň otevřen Klub nadaných dětí. Povede ho Mgr. Jana Rohová. Klub bude zábavnou formou rozvíjet nadání dětí, logické a kritické myšlení. Děti se mohou těšit na projekty, únikové hry, logické úkoly, prostorové stavby stolní hry apod.

Klub bude spolupracovat s Mensou ČR, poradnou v Táboře (kde se na nadané děti specializují) a Mensou strakonického gymnázia.

Podrobnosti obdrží děti v září.