Vyberte stránku

Naše škola byla Českou školní inspekcí vybrána k účasti v mezinárodním šetření PISA 2022, které zjišťuje úroveň matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti. Testování proběhne ve čtvrtek 31.3.2022,
zúčastní se ho žáci narození v roce 2006
Žáci budou vyplňovat testy v elektronické podobě na školních počítačích v průběhu 1. – 6. hodiny.