Vyberte stránku

Třídní schůzky čtvrtek 25. 2. 2021

Ve čtvrtek 25. 2. 2021 se uskuteční on-line třídní schůzky.
Společná část v délce cca 20 minut pro 1. – 4. třídy od 15.00 hod.,
pro 5. – 9. třídy od 15.30 hod.
Následně mohou rodiče a zákonní zástupci kontaktovat vyučující jednotlivých předmětů – v prostředí TEAMs, Bakalář, e-mail.