Vyberte stránku

Mezi dny 29. 9. až 1. 10. se žáci 6. ročníků účastnili turisticko-vzdělávacího adaptačního kurzu, který probíhal v krásném prostředí penzionu Herbetov. Sportovní areál ČVUT leží v prostředí malebné šumavské přírody na břehu řeky Vltavy. Žactvo bylo doprovázeno pedagogickým sborem ve složení třídních učitelek a asistentek pedagoga. Jako dopravní prostředek jsme využili veřejnou železniční dopravu, která pro nás přichystala překážku ve formě oprav na trati. Proto jsme pro úspěšné dosažení cíle, Vyššího Brodu, využili dopravu autobusovou.

Program pro děti byl opravdu pestrý. Děti se mohly nejenom dobře bavit a vzdělávat, ale i navazovat při skupinových pracích mezi sebou nová přátelství. Aby se žáci poznali co nejlépe, rozřadili se do smíšených týmů. První společný úkol tkvěl ve vymyšlení názvu, pokřiku a vlajky. Nakonec tedy adaptační kurz absolvovaly týmy: Vepříci, Koťátka v polívce, Minecrafťáci, Hurvínkovi, Šmoukies, Draci a Pizzy. Den příjezdu končil společným pěním písní u táborového ohně a pojídáním špekáčků. 

Dny byly rozvrženy do tří hlavních částí. První část obsahovala ranní rozcvičku, snídani a dopolední program. Po obědě odpočívaly děti ve svých ubikacích a následně je čekal odpolední program. Hlavním hřebem kurzu byla noční hra, která prověřila nervy některých účastníků a hlasivky některých účastnic.

V závěru adaptačního kurzu měly děti možnost předvést své dramatické schopnosti ve volném zpracování místní legendy o panu Vokovi. Po společném obědě nás čekala cesta domů a vřelé náruče rodičů.