Vyberte stránku

Ve dnech 8. – 10.9.2021 se žáci  8.ročníku zúčastnili cyklo-turistického kurzu. Žáci, kteří si vybrali cyklistickou část kurzu, se během těchto dnů pohybovali  v přírodě ve Strakonicích a v jejich blízkém okolí. Turistickou část kurzu jsme zaměřili na orientaci na mapě, práci s mapou, poskytnutí první pomoci a obecně na geografii Strakonic.

Během prvního dne si žáci prošli větší část stezky Švandy dudáka. Učili se pracovat s mapou, rozeznat topografické a turistické značky. Všichni úspěšně vyšplhali  na vrch Kuřidlo (542 m.n.m.).

Druhý den studenti vyrazili od strakonického hradu do Radošovic podél řeky Otavy. Připomněli si, jak poskytnout první pomoc a zopakovali si důležitá telefonní čísla pro případ první pomoci.

Poslední den si žáci opět vyzkoušeli práci s mapou a dovedli nás podle GPS souřadnic na Podskalí, kde si zkoušeli orientaci v jízdním řádu a opakovali si povinnou výbavu kola.

Na konci celé akce si žáci ověřili svoje znalosti krátkým testem. Studenti se během turistického kurzu nejen vzdělávali, ale také si zahráli  různé hry a poznávali se navzájem během práce v náhodných skupinách