Vyberte stránku

Ve středu 19. 5. 2021 se žáci 8. A a 8. B, kteří měli zájem, zúčastnili online workshopu s názvem „Základy soudního řízení a advokátní činnosti“, který se týkal aktuálně probíraného tématu Trh práce v rámci předmětu Pracovní činnosti. Díky paní JUDr. Lucii Demeterové, spolumajitelce advokátní kanceláře Demeter Legal, se žáci dozvěděli řadu informací ohledně tohoto povolání.  Například, jak se stát advokátem – vše o studiu, praxi, advokátních zkouškách. Dále se žáci dozvěděli, co advokát dělá a jaký je jeho úkol, ale i základní všeobecné informace z oblasti práva, jaké máme soudy v ČR, jak probíhá soudní řízení a jaká jsou jeho pravidla, včetně videoukázek. Na závěr si žáci mohli zkusit test „10 předpokladů vynikajícího advokáta“, zda by bylo toto povolání pro ně vhodné.

Na další hodině předmětu Pracovní činnosti, jsme o tomto povolání hovořili a test si zkusili všichni žáci třídy. Zúčastněným žákům se workshop líbil a hodnotili ho velice kladně.  
Za zprostředkování workshopu děkujeme paní Blance Ratajové, ředitelce Oblastní kanceláře ve Strakonicích Jihočeské hospodářské komory.


Dita Chumová a Pavlína Kalbáčová