Vyberte stránku

Informace k nástupu žáků II. Stupně ZŠ od pondělí 10. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě aktuálního rozhodnutí vlády prezentovaného v médiích mohou

od 10. 5. 2021 nastoupit do škol na rotační výuku také žáci 2. stupně.

Jako první na prezenční výuku nastoupí všichni žáci 6. a 8. ročníků

(od pondělí 10. 5. 2021). Následující týden (od 17. 5. 2021 žáci 7. a 9. ročníků).

První stupeň pokračuje v rotační výuce dle stanoveného harmonogramu.

Informace ke stravování v ŠJ Jezerní:

Všichni žáci 2. stupně (6. – 9. ročníky) mají jídlo automaticky odhlášeno.

Žáci 5. ročníků, kteří si již obědy sami přihlásili, se stravují i nadále dle svých objednávek.

Ostatní žáci ( 6. a 8. ročníků ) si stravu musí sami objednat přes portál www.strava.cz, do neděle 9. 5. 2021 nejpozději do 20.00 hod.

V kanceláři vedoucí ŠJ Jezerní probíhá oprava po havárii topení, proto se můžete přihlašovat telefonicky pouze na mobilu vedoucí ŠJ 725 709 744,

a to nejpozději do soboty 20,00 hod.

Další podrobné informace k nástupu, testování apod. Vám zašleme prostřednictvím Komens ještě v průběhu pátku 7. 5.2021.

Mgr. et Mgr. Radek Čejka

ředitel školy