Vyberte stránku


Vážení rodiče, milí žáci,
po slavnostním přivítání prvňáčků jsme dnes slavnostně znovuodhalili pamětní desku umístěnou v historické budově naší školy v Chelčického ulici.

Citace z kroniky školy: „Velké dílo dokonáno – – – Strakonice mají moderní krásnou školu, děti stěhují se z mučíren tmavých, nevzdušných do útulných, hygienicky bezvadných učeben. Krásného daru se ti dostalo, milá naše dětská drobotino! Jsi naší nadějí, budiž v budoucnu pýchou obce i vlasti! A my, učitelé, jsme vděčni za to, že smíme učiti v jedné z nejkrásnějších a nejúčelněji vybudovaných škol v naší republice.“

Budova Masarykovy obecné školy (původní název školy z roku 1931) patří dodnes mezi nejrozsáhlejší stavby vzniklé ve Strakonicích v době první republiky. Přínosem této stavby byla především účelná a moderní dispozice s veškerým zázemím potřebným pro chod školy.

Slavnostnímu otevření školy před 90 lety ale předcházely 2 roky usilovné práce a výběr vhodného architektonického návrhu. Podáno bylo celkem 47 návrhů
a u radních zvítězil návrh nadčasový a do dnešních dní moderní.


Autorem vítězného projektu byl 
Ing. arch. prof. dr. Miloslav Babuška z Prahy.
Stavba byla zadána místní firmě
Ing. Arch. Čeňka Prokopa,
celkové náklady činily cca 4,5 milionu korun.


Ve vchodu do školy na mramorové desce pod nápisem: „Svým dětem vystavělo město Strakonice v letech 1929-1931“ byla obě tato jména uvedena.

V průběhu času bohužel jména někdo odstranil.

Při příležitosti výročí 90 let naší školní budovy jsme na původní
mramorovou desku tato jména vrátili. Slavnostní znovuodhalení pamětní desky provedl za doprovodu studentské hymny pan místostarosta Ing. Oberfalcer
a paní Ing. Libuše Řeřábková vedoucí školského odboru města.


Děkuji tímto všem představitelům města za trvalou přízeň a podporu školství
ve Strakonicích.


Srdečně všechny zveme na společné setkání při další výroční akci:
Dny otevřených dveří v pátek 22. a v sobotu 23. října.