Vyberte stránku

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
dovoluji si Vás tímto pozvat na třídní schůzky naší školy.


Třídní schůzky pro 5. ročníky a 2. stupeň školy se uskuteční
v úterý 7. 9. 2021 od 15.30 hod. budova JEZERNÍ
Od 15.00 hod. se uskuteční krátká schůzka
pro třídní důvěrníky 5. –  9. ročníků v nové jazykové učebně.
Součástí TS budou též schůzky k plánovaným lyžařským kurzům
pro 5. , 7. a 8. ročníky

Třídní schůzky pro 1. – 4. ročníky se uskuteční
ve středu 8. 9. 2021 od 15.30 hod. budova CHELČICKÉHO

Součástí TS bude též schůzka k plánovanému lyžařskému kurzu
pro 4. ročník

Za pedagogy ředitel školy
Mgr. et Mgr. Radek Čejka