Vyberte stránku

       Kolik jazyků znáš, tolikrát……  

 Naši žáci se v nedávné době zúčastnili školních kol v konverzační soutěži obou jazyků, které se na naší škole vyučují, angličtiny (od 3. třídy) a němčiny (od 6. třídy).    

V německém jazyce žáci poměřili své síly pouze v jedné kategorii – 8. a 9. tříd. Museli prokázat své jazykové schopnosti v poslechu, konverzaci a popisu libovolného obrázku. Všichni zúčastnění dokázali, že i po tak krátké době (někteří se věnují německému jazyku teprve 2 roky) jsou schopni jednoduše mluvit na zadané téma a u našich sousedů se určitě neztratí J. 

Děkujeme všem za obrovskou práci, kterou soutěži věnovali a doufáme, že příští rok znovu sprechen wir Deutsch…….. 

Umístění v kategorii 8. a 9. tříd: 

  1. místo Nikola Němejcová, 9.A 
  1. místo  Eliška Straková, 9.A 
  1. místo  Natálie Topinková, 8.A a Kristýna Šipošová, 8.C 

Tři nejlepší žákyně nás budou reprezentovat v okresním kole, které proběhne na začátku března. Držíme palce! 

V soutěži v anglickém jazyce se utkali žáci ve dvou kategoriích – mladší žáci 6. a 7. ročníků a starší žáci z 8. a 9. ročníků. Hlavně v kategorii starších žáků proběhl velmi vyrovnaný boj a o vítězství rozhodla pouhá polovina bodu. Žáci si byli rovnocennými soupeři jak v části poslechové, kde téměř všichni získali shodný počet bodů 10,5 z celkových 12, tak i v části konverzační. Rozhodování bylo z těchto důvodů pro hodnotící učitele velmi obtížné a výsledná listina medailistů vypadá následovně: 

1. místo Tereza Školová, 9. A 

2. místo Tereza Kroutilová, 8. C 

3. místo Nikola Kopecká, 9. C 

V kategorii mladších žáků se utkalo větší množství žáků a to hlavně z 6. ročníků. Ti letos sbírali své první zkušenosti v konverzační soutěži. Věříme, že je prvotní neúspěch neodradí a že se soutěže zúčastní i v následujícím roce. Na medailových pozicích se v letošním ročníku umístili tito žáci: 

1. místo Marek Macků, 7. C 

2. místo Tomáš Paulík, 7. A 

3. místo Julie Pekárková, 6. B 

Vítězové obou kategorií nás budou reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční ve středu 16. 3. 2022 v DDM Strakonice. Bližší informace žáci získají od svých učitelů anglického jazyka. A my budeme pěkně po anglicku držet fingers crossed.