Vyberte stránku

Vážení rodiče,
 v přiložených souborech naleznete hodnocení výuky na naší škole za šk. rok 2020/21. V médiích jsou často prezentovány údaje o špatném stavu výuky v celorepublikovém souhrnu. Zde se můžete podívat, jaký je stav na konci školního roku u nás. Hodnocení je prezentováno v grafech a tabulkách za celou školu a také zvlášť za 1. a 2. Stupeň.
                Byl jsem výsledky mile překvapen a dokládá to neuvěřitelné pracovní nasazení pedagogů, žáků a především také vás rodičů (často i prarodičů) při distanční výuce.
                Dovolím si krátký komentář k tabulkám a grafům.
Je důležité zmínit, že údaje se vztahují ke všem předmětům – tedy včetně výchov ( HV,VV, TV, Vob,..), kde byla výuka na pokyn MŠMT pozastavena, omezena či zrušena.
Nepodařilo se tak probrat (případně doplnit při probírání látky v následujícím roce) pouhá 3% z celkového objemu učiva ve všech předmětech, a na prvním stupni pouhé 1%.
Velkou radost mi udělal fakt, že nikdo z žáků naší školy nezůstal nezapojen do výuky, a někteří žáci zapojení do on-line výuky ještě měli možnost docházet do školy a pracovat pod vedením asistentů pedagoga a vyučujících.
Ve velmi krátkém čase se nám podařilo nakoupit notebooky pro vyučující a rozběhnout kvalitní
on-line výuku v prostředí TEAMSů. Tento fakt vyjadřuje údaj  97%  spokojených rodičů a 93% spokojených a zapojených žáků do on-line výuky. Vyučující si výkony při on-line výuce ohodnotili známkou chvalitebný.
                I přes více než nestandardní školní rok je potřeba zmínit pozitiva, která žákům přinesl. Uvádím zde heslovitě nejčastěji uváděná: samostatnost, organizace a plánování času, osobnostní rozvoj, spolupráce nejen v on-line prostředí, trpělivost, IT gramotnost,…….
                Jaký bude další školní rok? Pevně věřím, že to bude čas návratů.
 Návratů ke školním kolektivům  společně se vzdělávajících ve školním prostředí a podporujících se
při školních soutěžích. Návratů ke společným akcím na kole, na vodě i na sněhu,…
Přeji Vám rodičům i dětem krásné a pohodou naplněné prázdniny a těším se na návrat našich žáků
do školy.

                                                                                                                                             Mgr. et Mgr. Radek Čejka